Δωρεάν προληπτικός έλεγχος – εξέταση για καρκίνο του δέρματος, 14 – 15 Φεβρουαρίου 2020, Ιτέα – Γαλαξείδι – Άμφισσα

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος – εξέταση για Καρκίνο του δέρματος

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, 9.00 – 13.00, Ιτέα
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, 16.00 – 18.30, Γαλαξείδι
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, 9.00 – 13.00, Άμφισσα