Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δελφώv

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δελφών

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δελφών

 Σε συνέχεια της πρώτης μας ανακοίνωσης, σας γνωρίζουμε ότι ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Ακολουθεί παράρτημα  με τα τμήματα που εν δυνάμει μπορούν να υλοποιηθούν καθώς επισυνάπτεται και η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου. 

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας μέχρι τις 10.2.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών.

Τηλ. επικοινωνίας :2265023709, Ταχ. Διεύθυνση: Φρουρίου & Μίχου, Τ.Κ. 33100- Άμφισσα,

Email: k.koinotitas@delphi.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

< πάτησε εδώ για να κατεβάσεις την αίτηση συμμετοχής >