Αγιασμός των Υδάτων στο Λιμάνι Ιτέας, 6 Ιανουαρίου 2020

Αγιασμός των Υδάτων στο Λιμάνι Ιτέας

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020