Έκθεση για την Ιτέα του χθες, του σήμερα, του αύριο, 4 και 18 Αυγούστου 2019, 20.00 – 22.00 Κτήριο Μερκούρη, Ιτέα

Έκθεση για την Ιτέα του χθες, του σήμερα, του αύριο

4 και 18 Αυγούστου 2019, 20.00 – 22.00
Κτήριο Μερκούρη, Παπαλεξανδρή και Άστιγγος, Ιτέα