Ενημέρωση από τον Αστέρα Ιτέας (19.11.2018, Facebook)