Δωρεάν Τεστ Παπ στο Κέντρο Υγείας Ιτέας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 13.00

Δωρεάν Τεστ Παπ
στο Κέντρο Υγείας Ιτέας

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 13.00
με ραντεβού, τηλ. 2265351018

testpap1