Δωρεάν Μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού στο Κέντρο Υγείας Ιτέας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 13.00

Δωρεάν Μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού
στο Κέντρο Υγείας Ιτέας

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 13.00
σε συνεννόηση με τη μαία, τηλ. 2265351018

999