Πρόγραμμα Χορευτικών Τμημάτων Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας

Πρόγραμμα Χορευτικών Τμημάτων
Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας

Φωκίδη 2 και Κίρρας, Ιτέα, τηλ. 6972715454

Χορογραφίες λάτιν ενηλίκων 
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 19.45

Λάτιν ενηλίκων
κάθε Τρίτη, 17.00

Λαϊκοί και παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων
κάθε Τρίτη, 18.00 – 20.00

Αργεντίνικο Τάνγκο
κάθε δεύτερη εβδομάδα, 16.30 – 18.70

kallergiteas