Εφημερεύον – Διανυκτερεύον Φαρμακείο Ιτέας

Εφημερεύον – Διανυκτερεύον Φαρμακείο Ιτέας

Δευτέρα 18 έως και Κυριακή 24 Μαΐου 2020
Φαρμακείο Ράπτη
28ης Οκτωβρίου 67, Ιτέα, τηλ. 2265033213 και 6947805156

Δευτέρα 25 έως και Κυριακή 31 Μαΐου 2020
Φαρμακείο Λαΐνη
28ης Οκτωβρίου 59, Ιτέα, τηλ. τηλ. 2265033210

Δευτέρα 1 έως και Κυριακή 7 Ιουνίου 2020
Φαρμακείο Πολυζώη
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων, Ιτέα, τηλ. 2265033777