Εφημερεύον – Διανυκτερεύον Φαρμακείο Ιτέας

Εφημερεύον – Διανυκτερεύον Φαρμακείο Ιτέας

Δευτέρα 17 έως και Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
Φαρμακείο Πολυζώη
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων, Ιτέα, τηλ. 2265033777

Δευτέρα 24 έως και Κυριακή 1 Μαρτίου 2020
Φαρμακείο Ράπτη
28ης Οκτωβρίου 67, Ιτέα, τηλ. 2265033213 και 6947805156

Δευτέρα 2 έως και Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
Φαρμακείο Λαΐνη
28ης Οκτωβρίου 59, Ιτέα, τηλ. τηλ. 2265033210