Εφημερεύον – Διανυκτερεύον Φαρμακείο Ιτέας

Εφημερεύον – Διανυκτερεύον Φαρμακείο Ιτέας

Δευτέρα 13 έως και Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020
Φαρμακείο Πολυζώη
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων, Ιτέα, τηλ. 2265033777

Δευτέρα 20 έως και Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
Φαρμακείο Ράπτη
28ης Οκτωβρίου 67, Ιτέα, τηλ. 2265033213 και 6947805156

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου έως και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020
Φαρμακείο Λαΐνη
28ης Οκτωβρίου 59, Ιτέα, τηλ. τηλ. 2265033210