Ψητοπωλείο «Πολύτροπον» (Κώστας Μπαλατσούρας, Ιτέα), ντελίβερι: 12.00 – 14.30 και 19.00 – 24.00

Ψητοπωλείο «Πολύτροπον» (Κώστας Μπαλατσούρας)

Καποδιστρίου 83, Ιτέα

Ντελίβερι: 12.00 – 14.30 και 19.00 – 24.00