Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (καθαρίστριες) σχολικών κτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δελφών Σχολικού Έτους 2017 – 2018

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας
υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (καθαρίστριες)
σχολικών κτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δήμου Δελφών Σχολικού Έτους 2017 – 2018

< πάτησε εδώ για να δεις τους πίνακες >