Συνάντηση – γλέντι των αποφοίτων 1962 του (μοναδικού τότε) Δημοτικού Σχολείου Ιτέας, 9 Σεπτεμβρίου 2017, 19.30

Συνάντηση – γλέντι των αποφοίτων 1962 
του (μοναδικού τότε) Δημοτικού Σχολείου Ιτέας

9 Σεπτεμβρίου 2017, Σάββατο, 19.30
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας