Εκδήλωση μνήμης για τους 17 νεκρούς στη Δεσφίνα από τους Γερμανούς επιμνημόσυνη δέηση – μουσική βραδιά, 9 Αυγούστου 2019, 20.00, Δεσφίνα

Εκδήλωση μνήμης
για τους 17 νεκρούς στη Δεσφίνα από τους Γερμανούς

επιμνημόσυνη δέηση – μουσική βραδιά

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, 20.00, Δεσφίνα