Μαθήματα του Χορωδιακού Πολυφωνικού Τμήματος του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα», κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 20.00 – 22.30

Μαθήματα του Χορωδιακού Πολυφωνικού Τμήματος
του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα»

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 20.00 – 22.30