Μαθήματα του Χορωδιακού Μονοφωνικού Τμήματος του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα», κάθε Τετάρτη, 20.00 – 21.30

Μαθήματα του Χορωδιακού Μονοφωνικού Τμήματος
του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα»

κάθε Τετάρτη, 20.00 – 21.30