Μαθήματα Σκακιού στην Κίρρα, κάθε Δευτέρα, 18.00 – 19.00, Αίθουσα Κοινότητας Κίρρας

Μαθήματα Σκακιού στην Κίρρα

κάθε Δευτέρα, 18.00 – 19.00
Αίθουσα Κοινότητας Κίρρας

διοργάνωση: «Οι Φίλοι της Κίρρας», τηλ. 6942599891, 6951097826