Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού, Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.30

Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού

Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.30

πληροφορίες: τηλ. 6944475091