Έναρξη των Τμημάτων του Δωρικού Χορευτικού Ομίλου Δ.Ε. Ευπαλίου, 29 Σεπτεμβρίου 2019, Παιδιά: 19.30, Ενήλικες: 20.30, Αίθουσα Δημαρχείου Ευπαλίου

Έναρξη των Τμημάτων
του Δωρικού Χορευτικού Ομίλου Δ.Ε. Ευπαλίου

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019
Παιδιά: 19.30, Ενήλικες: 20.30

Αίθουσα Δημαρχείου Ευπαλίου