Εστιατόριο «Μαμά πεινάω» (Ιτέα), ανοιχτά – ντελίβερι: κάθε μέρα εκτός Κυριακής, 12.00 – 17.00

Εστιατόριο «Μαμά πεινάω» 

Μεταμορφώσεως 14, Ιτέα

Ανοιχτά – ντελίβερι: κάθε μέρα εκτός Κυριακής, 12.00 – 17.00

www.facebook.com/mpeinawItea