Μουσική βραδιά με Στάθη Λύτρα – Βαγγέλη Γκομούζα – Ηλία Τσάρα, 26 Ιουλίου 2019, Ταβέρνα «Esperia», Ελαιώνας (Δ.Ε. Άμφισσας)

Μουσική βραδιά
με Στάθη Λύτρα – Βαγγέλη Γκομούζα – Ηλία Τσάρα

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
Ταβέρνα «Esperia», Ελαιώνας (Δ.Ε. Άμφισσας)