Λαϊκή Αγορά Δελφών, κάθε Τετάρτη

Λαϊκή Αγορά Δελφών

κάθε Τετάρτη

Σχετικά Μέτρα Επιδημιολογικού Συναγερμού:
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η λειτουργία
» 50% των εμπόρων / παραγωγών, 5 μέτρα μεταξύ πάγκων
» ΑΝΑΣΤΟΛΗ δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων
» Λειτουργία παράλληλων αγορών