Γιορτή Ψιμοτυριού, με ζωντανή μουσική, 12 Αυγούστου 2017, 22.00, Πλατεία Λευκαδιτίου

Γιορτή Ψιμοτυριού

με ζωντανή μουσική

12 Αυγούστου 2017, Σάββατο, 22.00
Πλατεία Λευκαδιτίου