«Ατρόμητοι πειρατές!», διαδραστική παράσταση με ηθοποιούς και κούκλες, 14 Αυγούστου 2016, 21.00,

Ατρόμητοι πειρατές!

διαδραστική παράσταση με ηθοποιούς και κούκλες

14 Αυγούστου 2016, Κυριακή, 21.00
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

είσοδος: 5 ευρώ

128