Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαλαξειδίου

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαλαξειδίου

Κωνσταντίνου Σαθά 4, τηλ. 2265041370

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή: 7.45 – 15.15