Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041795

Κυριακή: 9.00 – 15.00
Δευτέρα: κλειστό
Τρίτη: 9.00 – 15.00
Τετάρτη: 9.00 – 15.00
Πέμπτη: 9.00 – 15.00
Παρασκευή: 9.00 – 15.00
Σάββατο: 9.00 – 15.00

<><><><><><><><><><><><>

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου

www.galaxidimuseum.gr

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041558

Κυριακή: 9.00 – 15.00
Δευτέρα: κλειστή
Τρίτη: κλειστή
Τετάρτη: 9.00 – 15.00
Πέμπτη: 9.00 – 15.00
Παρασκευή: 9.00 – 15.00
Σάββατο: 9.00 – 15.00