Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Γαλαξειδίου

Φεβρουάριος 2020

Γραμματεία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 – 14.00
τηλ. 2265041312

Ιατρός

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020