Κολυμβητικοί Αγώνες, 16 Αυγούστου 2016, 17.00, μπροστά από το «Ocean Drive», Γαλαξείδι

Κολυμβητικοί Αγώνες

 16 Αυγούστου 2016, Τρίτη, 17.00
μπροστά από το «Ocean Drive», Γαλαξείδι

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλαξειδίου
σε συνεργασία με τον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαλαξειδίου

174