Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 25 Μαρτίου 2018, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι