Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 26 Νοεμβρίου 2017, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι 
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

26 Νοεμβρίου 2017, Κυριακή
«Μπρίκι», Γαλαξείδι