Γιόγκα με τη Χρισάνα, κάθε Σάββατο, 19.00 – 20.00, «Ο Μίτος της Αριάδνης», Γαλαξείδι

Γιόγκα με τη Χρισάνα

κάθε Σάββατο, 19.00 – 20.00
«Ο Μίτος της Αριάδνης», Γαλαξείδι

πληροφορίες: τηλ. 6940566553

778