Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξειδίου, 11 Σεπτεμβρίου 2017, 9.00

Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξειδίου

11 Σεπτεμβρίου 2017, Δευτέρα, 9.00