Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 20 Σεπτεμβρίου 2019: Άμφισσα – Γαλαξείδι – Ερατεινή

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924

kinitimonada