3η Ρουμελιώτικη Κουζίνα», Γαλαξείδι, 15 Μαΐου 2016 (φωτογραφίες του Μιχάλη Καλαφατά)

«3η Ρουμελιώτικη Κουζίνα», Γαλαξείδι, 15 Μαΐου 2016

φωτογραφίες του Μιχάλη Καλαφατά

762