Ξεκινούν τα Χορευτικά Τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, εγγραφές: 3 Οκτωβρίου 2016, έναρξη μαθημάτων: 10 Οκτωβρίου 2016

Χορευτικά Τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου
Μαθήματα 2016 – 2017

εγγραφές: 3 Οκτωβρίου 2016, Δευτέρα, 17.00 – 19.00
έναρξη : 10 Οκτωβρίου 2016, Δευτέρα
στην Αίθουσα του «Παρθεναγωγείου»

πληροφορίες: Μαρία Κωστάκου, τηλ.6977559708

6