Εντάχθηκε στο «Φιλόδημος ΙΙ» η εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σχολείων του Δήμου Δελφών

Άµφισσα, 14/1/2021

Δελτίο Τύπου

Εντάχθηκε στο «Φιλόδημος ΙΙ» η εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σχολείων του Δήμου Δελφών

Π. Ταγκαλής: «Ασφαλές περιβάλλον στα σχολεία του Δήμου μας»

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Δελφών με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σχολείων Δήμου Δελφών», συνολικού προϋπολογισμού 139.904,63 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και σύμφωνα με τον σχεδιασμού του Δήμου αφορά παρεμβάσεις σε 16 συνολικά σχολικές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με σκοπό να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες, στις υπολοιπόμενες σχολικές μονάδες του Δήμου Δελφών, για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, οι παρεμβάσεις αφορούν στα εξής σχολεία:

 1. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 2. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 3. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ
 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
 7. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 8. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
 9. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
 10. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
 11. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
 12. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ
 13. ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ
 14. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 15. ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 16. 1ο ΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων συστημάτων (πυροσβεστήρων υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης κ.λ.π.), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα συστήματα πυροπροστασίας θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες, από την  Πυροσβεστική Υπηρεσία, μελέτες πυρασφάλειας καθώς και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με αφορμή την εξέλιξη δήλωσε: «Ο Δήμος Δελφών εξασφάλισε μία ακόμη ένταξη έργου, αξιοποιώντας ως πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Η διαμόρφωση όλων των προϋποθέσεων, ώστε οι σχολικές μας μονάδες να τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται για την ασφάλεια των σχολικών κοινοτήτων, αποτελεί παρέμβαση υψίστης σημασίας. Στόχος μας είναι η δημιουργία του ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Η επίτευξη αυτού, για έναν οργανωμένο Δήμο, περνά μέσα από την πρόληψη κι εμείς αυτό πράττουμε». 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου