Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών με θέμα την έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015, 29 Δεκεμβρίου 2020, 18.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, 18.00

Θέμα:

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015. (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ)
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τον Ισολογισμό – Απολογισμό Έτους 2015 >