Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 29 Οκτωβρίου 2020, 10.00

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, 10.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >