Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών: Ανάθεση θεματικών αρμοδιοτήτων

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών: Ανάθεση θεματικών αρμοδιοτήτων 

Αγαπητοί Συνδημότες,

Στo πλαίσιo της καλύτερης και αποτελεσματικότερης παρουσίας της παράταξής μας «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» τόσο στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών που είμαστε μέλη, όσο και στην καθημερινότητα των συνδημοτών μας, αποφασίστηκε να ανατεθούν ρόλοι θεματικοί στους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας. Έτσι εκτός από τα κατά τόπον καθήκοντα (εκλεγμένοι σύμβουλοι Δημοτικών Ενοτήτων), οι σύμβουλοι θα έχουν και τις παρακάτω θεματικές αρμοδιότητες:

1) Παναγιωτόπουλος Θανάσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού – Προετοιμασίας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών – Νομολογίας – Διοικητικών Θεμάτων

2) Αναγνωστάκου Σοφία
Ανάπτυξης Λιμένων – Αλιείας – Επιχειρηματικότητας

3) Ανδρεοπούλου Μαίρη
Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας – Παρακολούθησης θεμάτων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ισότητας Φύλων

4) Κώνστα Κρυσταλλία
Πολιτισμού – Παιδείας

5) Αγγελόπουλος Άρης
Πρόνοιας – Κοινωνικής Πολιτικής – Προστασίας και Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων

6) Κυριακίδης Αλέξανδρος
Υγείας – Τουρισμού

7) Ραβάνης Δημήτρης
Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών – Επενδύσεων (Συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα)

8) Μίχος Νεκτάριος
Αθλητισμού και Νεολαίας

9) Τσονάκας Θανάσης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας – Παιδείας

Λουκάς Αναγνωστόπουλος
Επικεφαλής Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών