Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 1 Ιουλίου 2020, 18.00 – 21.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 18.00 – 21.00
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου