Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, 29 Ιουνίου 2020, 10.30, Άμφισσα

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, 10.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα

1. Επί αιτήσεως ΚΤΕΛ για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Κοινότητα Κίρρας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Ζουμά & Μοσκαχλαϊδή κατόπιν αιτήματος κ. Παναγιώτη Πουρνάρα.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της δημοτικής οδού Αγίου Ιωάννου στην Κίρρα.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

4. Επί αιτήσεως κ. Κων. Παπαστεφανάκη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Παπαθανασίου 8 στην Άμφισσα.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής)

5. Επί αιτήσεως κ. Ευθυμίου Δεδούση για κατασκευή πλακόστρωσης πεζοδρομίου στην Ιτέα.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

6. Γνωμοδότηση για σύνδεση εισόδου-εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό στην υπό ίδρυση επιχείρηση (ισογείου κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος) εντός γηπέδου ιδιοκτησίας κ. Βασιλείου Τραχανά ευρισκόμενο εκτός των ορίων οικισμού Πανουργιά Ν.Φωκίδας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

7. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (δαπέδου) στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος επί των πεζόδρομων Γ. Δελμούζου και Ν. Κορδώνη μετά από την 10763/18.06.2020 αίτηση της ‘ΑΦΟΙ Η. ΚΑΙ Δ. ΛΥΤΡΑ Ο.Ε’.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

8. Γνωμοδότηση για τη βελτίωση των υφιστάμενων προσωρινών κατασκευών επί του πεζόδρομου Γ. Δελμούζου στην Άμφισσα μετά από την 7088/29-04-2020 αίτηση του κ. Μερινόπουλου Παναγιώτη.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής)