Αγιασμός των Υδάτων στο Λιμάνι Γαλαξειδίου, 6 Ιανουαρίου 2020

Αγιασμός των Υδάτων στο Λιμάνι Γαλαξειδίου

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020