Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών για την εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Θέμα:
Εκλογή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >