Τρίαθλο στο Γαλαξείδι (Ποδηλατώ – Τρέχω – Κολυμπώ), 23 Αυγούστου 2019, 19.00

Τρίαθλο στο Γαλαξείδι!

Ποδηλατώ – Τρέχω – Κολυμπώ
Καλαφάτης – Μανουσάκια – Σκούλα Μόνια – Ναυτικός Όμιλος

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019, 19.00