Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 20 Αυγούστου 2019, 9.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019, 9.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Θέματα

1. Ολοκλήρωση – Επανασυμβασιοποίηση του έργου «Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας»
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτης Κακκανάς.

2. Ορισμοί – αποδοχή γνωμοδοτήσεων δικηγόρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος.

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >