Πάρτι του 1ου Έτους του ΙΕΚ Γαλαξειδίου, 22 Φεβρουαρίου 2019, 22.30, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Πάρτι του 1ου Έτους του ΙΕΚ Γαλαξειδίου

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, 22.30
«Μέλυδρον», Γαλαξείδι