Εορταστικό πρόγραμμα με τη ντι τζέι Χριστίνα Κομοντάκη, 24 και 25 Δεκεμβρίου 2018, 22.30, «Το Καφφενείο», Γαλαξείδι

Εορταστικό πρόγραμμα με τη ντι τζέι Χριστίνα Κομοντάκη

Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018, 22.30
«Το Καφφενείο», Γαλαξείδι