Σαββατοκύριακα με μεγάλες εκπτώσεις και εκπληκτικές προσφορές στην «Ονειροπαγίδα» (Ερατεινή, ενδύματα – υποδήματα – εποχιακά), 17 – 18 και 24 – 25 Οκτωβρίου 2020, 10.00 – 22.00

«Ονειροπαγίδα (Ερατεινή)

Δίπλα στο Φαρμακείο Ερατεινής, τηλ. 2266032344

Σαββατοκύριακα με μεγάλες εκπτώσεις και εκπληκτικές προσφορές

17 – 18 και 24 – 25 Οκτωβρίου 2020, 10.00 – 22.00