Συνδέσεις

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. «Γιάννης Βολίκας» (ΚΟΙΣΠΕ Φωκίδας

Πράσινο Σπίτι
κατάστημα βιολογικών τροφίμων και οικολογικών προϊόντων, Άμφισσα

Αγνός Σάπων «Ελαίο Δελφών»

Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού Φωκίδας

Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία στη Φωκίδα “Ακεσώ”