Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Ιατρεία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Καθημερινά
9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

16 Σεπτεμβρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

17 Σεπτεμβρίου 2020, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Δημσαρχείο
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

18 Σεπτεμβρίου 2020, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

23 Σεπτεμβρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

24 Σεπτεμβρίου 2020, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

30 Σεπτεμβρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

26 Σεπτεμβρίου 2020, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στα παραπάνω ιατρεία τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται.
Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.

Σε έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.