Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

 

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Ιατρεία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Καθημερινά
9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

5 Φεβρουαρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

6 Φεβρουαρίου 2020, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Δημσαρχείο
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

7 Φεβρουαρίου 2020, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

12 Φεβρουαρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

13 Φεβρουαρίου 2020, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

15 Φεβρουαρίου 2020, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

19 Φεβρουαρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δεσφίνα, Περιφερειακό Ιατρείο

20 Φεβρουαρίου 2020, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Δημσαρχείο
10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

21 Φεβρουαρίου 2020, Παρασκευή
10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

26 Φεβρουαρίου 2020, Τετάρτη
10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

27 Φεβρουαρίου 2020, Πέμπτη
10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο
12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο
10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

29 Φεβρουαρίου 2020, Σάββατο
10.00 – 14.00: Ιτέα, Κέντρο Υγείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στα παραπάνω ιατρεία τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται.
Λόγω εκτάκτων αναγκών η λειτουργία των Ιατρείων μπορεί να παρατείνεται.

Σε έκτακτη ανάγκη επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2265022924, 6948188864.