Υπηρεσίες στη Φωκίδα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Eθνικής Αντιστάσεως 13, 33100 Άμφισσα
τηλ. 2265022924, 2265022600
ekpsfoki@otenet.gr

Σκοπός της Κινητής Μονάδας είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού του Νομού Φωκίδας με την παροχή των εξής υπηρεσιών:

1. Υπηρεσίες πρόληψης
Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Νομού Φωκίδας με το πρόγραμμα Αγωγής Κοινότητας αποσκοπεί στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών έτσι ώστε να αλλάζουν θέσεις, στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην ψυχική νόσο, να αποδεχθούν τον ψυχικά ασθενή και να συνεργαστούν στις θεραπευτικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν, έγκαιρα, έγκυρα και αποτελεσματικότερα οι νοσογόνες συνθήκες και να μειωθεί η εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Η αγωγή κοινότητας αναδεικνύεται στη σημαντικότερη δραστηριότητα υπηρεσιών κοινωνικής –κοινοτικής ψυχιατρικής, είναι συνεχής και αλληλεπιδρά δυναμικά καθορίζοντας τόσο την εκδήλωση και την πρόγνωση των ψυχικών νόσων όσο και την ουσιαστική απόδοση της πολυκλαδικής ομάδας.

Πρόσωπα-κλειδιά του πληθυσμού αποτελούν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αστυνομία, η σχολική κοινότητα, οι σύλλογοι γονέων, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α.

Στις υπηρεσίες πρόληψης πέρα από τη λογοθεραπεία, την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, συμπεριφοράς και προσαρμογής περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία παιδότοπων. Πρόκειται για δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά, κυρίως της σχολικής ηλικίας, και αποσκοπεί στην ελεύθερη δραστηριότητα αυτών, στην προαγωγή του αυτοσχεδιασμού και της ελεύθερης έκφρασης, στην δημιουργική απασχόληση και κυρίως στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της αλληλοϋποστήριξης και της συνεργατικότητας. Η λειτουργία παιδότοπων δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόληψης διαταραχών και έγκαιρης παρέμβασης με τη συνεργασία της οικογένειας και των σχολείων.

Οι ομάδες εφήβων, γονέων και εξειδικευμένων ομάδων της κοινότητας εμπίπτουν στις υπηρεσίες πρόληψης.

2. Υπηρεσίες Περίθαλψης
Στις υπηρεσίες περίθαλψης περιλαμβάνεται η έγκαιρη ανίχνευση-διάγνωση και αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου ιδιαίτερα στις οξείες φάσεις της έτσι ώστε να αποφεύγεται η βαριά υποτροπή και να αποσοβείται η εκδήλωση βίαιων καταστροφικών και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.

Περιλαμβάνεται επίσης η αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής στο περιβάλλον του ασθενούς με τη βοήθεια της οικογένειας και της κοινότητας, ώστε να αίρεται ο στιγματισμός και η κοινωνική περιθωριοποίηση και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η συνέχιση της θεραπευτικής φροντίδας.

Στις υπηρεσίες περίθαλψης περιλαμβάνονται οι ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η συστηματική και οργανωμένη παρουσία κλιμακίων θεραπευτικών ομάδων σε τακτική βάση σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες του Νομού (Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομείο Άμφισσας) και η στενή συνεργασία με τους Υγειονομικούς φορείς, τις Δημόσιες Αρχές και άλλους δημοτικούς και ευρύτερους κρατικούς παράγοντες.

3. Υπηρεσίες αποκατάστασης των χρόνιων ασθενών και των αποθεραπευθέντων
Οι υπηρεσίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση για ενεργό κοινωνική ζωή καθώς και τη θεραπευτική και συμβουλευτική στήριξη για αυτόνομη, κατά το δυνατόν, διαβίωση των ψυχικά ασθενών, επαγγελματική διερεύνηση και υποστήριξη για την ενίσχυση τόσο της αυτοαπασχόλησης όσο και της απορρόφησής τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Απευθύνονται στους ψυχικά ασθενείς των κλιμακίων της Κινητής Μονάδας αλλά και στους αποθεραπευόμενους ασθενείς που εξήλθαν πρόσφατα από Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικούς τομείς Γενικών Νοσοκομείων και ιδιωτικές κλινικές και βοηθούν στην αποφυγή της υποτροπής και κατά συνέπεια στην αποφυγή επανεισαγωγών.

Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ιατρικής φροντίδας των ψυχικά ασθενών οι τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης εμπλέκονται και αλληλοκαλύπτονται επηρεάζοντας ουσιαστικά ο ένας την εξέλιξη του άλλου.

Από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας λειτουργούν τα ακόλουθα κλιμάκια:
Άμφισσα
Ιτέα (Κέντρο Υγείας Ιτέας)
Δελφοί – Χρισσό  (Περιφερειακό Ιατρείο Δελφών και Χρισσού)
Γαλαξείδι (Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξιδίου)
* Ερατεινή  (Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής)
* Ευπάλιο  (Περιφερειακό Ιατρείο Ευπαλίου)
Δεσφίνα  (Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας)
Λιδωρίκι (Περιφερειακό Ιατρείο Λιδωρικίου)
Γραβιά – Πολύδροσος – Αμφίκλεια (Περιφερειακά Ιατρεία Γραβιάς, Πολυδρόσου, Αμφίκλειας)

Το πρόγραμμα των κλιμακίων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας:
www.zofokida.gr/ekps/kinitimonada

4. Παρέμβαση στην Κρίση
Σε περιόδους μεταναστευτικού κύματος, κρίσεων και καταστροφών, οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας προσφέρονται με τη συνεργασία των σχολείων, της τοπικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

……………………………….

Ψυχοκοινωνική Aποκατάσταση

1. Οικοτροφείο Άμφισσας

Χρήστου Μαχαίρα 19, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

about us

Το Οικοτροφείο Άμφισσας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984 και είναι δυναμικότητας 15 ατόμων. Βασικός στόχος της λειτουργίας του είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Η προσπάθεια της θεραπευτικής ομάδας επικεντρώνεται στο να ανακτήσουν τα μέλη λειτουργίες που είχαν υποβαθμιστεί ή ακυρωθεί από τη νόσο και το ιδρυματικό περιβάλλον. Ακολουθούνται ατομικά και ομαδικά προγράμματα τα οποία βοηθούν τα μέλη στην ανάκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους και στην ομαλή διαβίωσή τους εντός της κοινότητας. Παράλληλα οι ασθενείς ενισχύονται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εντός της κοινότητας, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με την ηλικία και τη λειτουργικότητά τους. Η μετεξέλιξη του Οικοτροφείου μπορεί να είναι η λειτουργία προστατευμένων και ημι-προστατευμένων διαμερισμάτων.

2. Προστατευμένα Διαμερίσματα

Στην Άμφισσα λειτουργούν 6 ημιαυτόνομα διαμερίσματα. Φιλοξενούν ασθενείς προερχόμενους από τα Ψυχιατρεία  Λέρου, Κέρκυρας και Αττικής.

3. Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης

Η εργασία των ασθενών της Ψυχιατρικής Μονάδας Άμφισσας στις γεωργικές καλλιέργειες στο χωράφι ξεκίνησε με την χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος  επιδοτούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. αρχικά και στη συνέχεια από  την  Ε.Ο.Κ. και  το Υπουργείο  Υγείας  και  Πρόνοιας το 1984.

Σήμερα, στη δραστηριότητα αυτή συμμετέχουν ασθενείς από τα προστατευμένα διαμερίσματα Άμφισσας, αρκετοί από τους ασθενείς του Οικοτροφείου και από την κοινότητα που διαβιούν με την οικογένειά τους.

Κύριος στόχος της ενασχόλησης αυτής, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση των ασθενών στις γεωργικές καλλιέργειες και την ανάλογη πρακτική εφαρμογή, είναι η μελλοντική επιτυχής απασχόληση  τους στο χωράφι, η  επαφή  με  την  κοινότητα μέσω της πώλησης των προϊόντων και η ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση.

4. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας»

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. θεσπίστηκαν με το Ν.2716/1999 του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι ταυτόχρονα παραγωγικές και εμπορικές μονάδες, αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε τομέα Ψυχικής Υγειάς (Το.Ψ.Υ.) μπορεί να ιδρυθεί μόνο ένας Κοι.Σ.Π.Ε.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Κοι.Σ.Π.Ε. στη Φωκίδα είχε ξεκινήσει και ωριμάσει από το 2002, από στελέχη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, με αφορμή το Ν.2716/1999 που τους θεσμοθέτησε, αλλά και για την εκπλήρωση του στόχου της επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Από το 1987, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Κίνημα Social Firms Europe / CEFEC, δημιουργήθηκε ο Συνεταιρισμός «Αυγερινός» που έκλεισε το 1998. Οι συστηματικές προσπάθειες για την ίδρυση του Κοι.Σ.Π.Ε. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2005. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Φωκίδας ονομάστηκε Γιάννης Βολίκας, τιμής ένεκεν στο πρώην μέλος και εργαζόμενο του Συνεταιρισμού «Αυγερινός», ο οποίος κατάφερε να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση με τη συμμετοχή ενός συνεργάτη από την κοινότητα, αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή. Σήμερα, ο Κοι.Σ.Π.Ε. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» αποτελεί πραγματικότητα έχοντας ξεκινήσει τα βήματά του και στην τοπική αγορά με την απασχόληση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα από την κοινότητα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας, είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια» 2000-2006 στον άξονα του προγράμματος που είχε να κάνει με την «Ψυχική Υγεία». Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια» 2000-2006 ο Κοι.Σ.Π.Ε. ανέπτυξε δύο επιχειρηματικές δράσεις. Την «Ανάπτυξη Αγροτικών Δραστηριοτήτων» και τη δημιουργία ενός καταστήματος πώλησης βιολογικών τροφών και οικολογικών προϊόντων. Οι χρηματοδότηση των δύο αυτών έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σταμάτησε με τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» 2000-2006, στις 31.12.2009. Από τότε και οι δυο επιχειρηματικές δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε. συντηρούνται και εξελίσσονται χωρίς καμία κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας συστεγάζονται με το κατάστημα πώλησης βιολογικών τροφών και οικολογικών προϊόντων «Πράσινο Σπίτι».

Στοιχεία Επικοινωνίας
Πράσινο Σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
τηλ/φαξ 2265028507
koispevolikas@yahoo.gr
www.koisppefokidas.gr

……………………………….

Λέσχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας

Λειτουργεί στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Λέσχη ψυχαγωγίας

Η Λέσχη είναι ένας μεταβατικός χώρος από το σπίτι στην κοινότητα που προσφέρει θεραπεία μέσα από δημιουργικούς δρόμους.

Απευθύνεται κυρίως σε χρόνιους ψυχωτικούς ασθενείς και σε άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που μένουν στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ. (προστατευμένα διαμερίσματα και οικοτροφεία) και σε άτομα της κοινότητας με σχετική παθολογία που παρακολουθεί η Κινητή Μονάδα της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ.

Τον τελευταίο χρόνο η Λέσχη απευθύνεται και στο γενικό πληθυσμό της πόλης χωρίς ειδικά προβλήματα λειτουργώντας μια ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας.

Λειτουργούν σε τακτική βάση:
• Ομάδα λειτουργικών μελών
• Ομάδα μη λειτουργικών μελών
• Ομάδα ηλικιωμένων μελών
• Ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας (art therapy) με την κοινότητα

Επίσης προσφέρει δράσεις προς την κοινότητα όπως
• Παιδότοποι
• Δημιουργικά εργαστήρια
• Εκθέσεις
• Παζάρια
• Έξοδοι – επισκέψεις

Ακόμη…
• Συμμετέχει σε προγράμματα – εκδηλώσεις της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ..
• Συνεργάζεται με άλλα τμήματα της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ.
• Συνεργάζεται με τα άλλα υποστηρικτικά (εξωτερικά) προγράμματα της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ. (Χωράφι – Προγράμματα Ψυχαγωγίας).
• Συνεργάζεται με φορείς της κοινότητας.
• Συνεργάζεται με εθελοντές από την κοινότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Λέσχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας, Κέντρο Ημέρας, Σαλώνων 29, Άμφισσα
τηλ. 6978 387543
www.zofokida.gr/leshiamfissas
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Παπαϊωάννου, εικαστική ψυχοθεραπεύτρια

……………………………….

  Λέσχη Ψυχαγωγίας «Αύρα» Ιτέας

Λειτουργεί στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

avra

Η Λέσχη είναι ένας χώρος ψυχικής υγείας όπου προσφέρεται θεραπεία, πρόληψη, υποστήριξη και φροντίδα σε άτομα και ομάδες.
Με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο φροντίζει και προάγει την ψυχική υγεία και ευεξία ατόμων και ομάδων.

Η Λέσχη ξεκίνησε να λειτουργεί το 2007 και απευθυνόταν σε χρόνιους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας κυρίως ψυχωτικούς που μένουν στην κοινότητα και τους παρακολουθεί η Κινητή Μονάδα της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.
Σήμερα συνεχίζει προσφέροντας υπηρεσίες κυρίως σε άτομα και ομάδες της κοινότητας που δεν έχουν μείζονα ψυχοπαθολογία.Λειτουργούν σε τακτική βάση:
• Δύο ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας (art therapy) με την κοινότητα.
• Ομάδα hatha yoga
• Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και βελτίωσης της ποιότητα ζωής.

Ακόμη…
• Συμμετέχει σε προγράμματα – εκδηλώσεις της Ε.Κ.Ψ. Ψ.Υ..
• Συνεργάζεται με άλλα τμήματα της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ..
• Συνεργάζεται με τα άλλα υποστηρικτικά (εξωτερικά) προγράμματα της Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ. (Χωράφι – Προγράμματα Ψυχαγωγίας).
• Συνεργάζεται με φορείς της κοινότητας.
• Συνεργάζεται με εθελοντές από την κοινότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Λέσχη Ψυχαγωγίας «Αύρα» Ιτέας, Σκαρίμπα 9 (πρώην Αγροτικό Ιατρείο)
τηλ. 6978 387543
www.zofokida.gr/avra
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Παπαϊωάννου, εικαστική ψυχοθεραπεύτρια

……………………………….

Δίκτυο «Ακεσώ»

akesoΤο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία στο νομό Φωκίδας «Ακεσώ»(1) είναι μια νέα υπηρεσία τηλεφωνικής υποδοχής, καταγραφής, παραπομπής και παρακολούθησης ψυχοκοινωνικών και προνοιακών αιτημάτων του πληθυσμού του νομού Φωκίδας. Αρμοδιότητα του είναι η διαχείριση και διοχέτευση αιτημάτων στους κατάλληλους κάθε φορά φορείς υγείας του Νομού. Δέχεται αιτήματα άμεσα από τους πολίτες που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή 2265023222 και έμμεσα από τους συνεργαζόμενους φορείς(2). Οι συνεργαζόμενοι φορείς παραπέμπουν στο Δίκτυο όταν κρίνουν πως ένα αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τους ίδιους ή για να ικανοποιηθεί χρειάζεται η συνεργασία και άλλων φορέων.

Πρώτος στόχος
του Δικτύου «Ακεσώ» είναι να διευκολύνει τις διαδικασίες για τον πολίτη/μέλος της κοινότητας πληροφορώντας, υποστηρίζοντας και παραπέμποντας στους κατάλληλους φορείς. Χρησιμοποιώντας το Δίκτυο «Ακεσώ», πολίτες που μέχρι πρότινος δεν ήξεραν πια υπηρεσία θα λύσει το πρόβλημά τους μπορούν να εξυπηρετούνται. Η λειτουργία του Δικτύου στοχεύει και στη διευκόλυνση του κάθε συνεργαζόμενου φορέα μέσω της αρωγής άλλων «συγγενών» φορέων.

Δεύτερος στόχος
του Δικτύου «Ακεσώ» είναι η ανάδειξη των αναγκών της κοινότητας του Νομού Φωκίδας και ο εντοπισμός των κενών στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Για το σκοπό αυτό η καταγραφή του αιτήματος γίνεται μέσω μιας διαδικασίαςτηλεφωνικής συνέντευξης που εστιάζει στις ανάγκες του ατόμου στο παρόν και στο παρελθόν. Η ικανοποίηση των αναγκών αξιολογείται ανά 6 μήνες.

Μακροπρόθεσμα ευελπιστούμε η λειτουργία του Δικτύου «Ακεσώ» να εμπνεύσει στον πληθυσμό του Νομού Φωκίδας το αίσθημα ότι διαθέτει τις δικές του υπηρεσίες περίθαλψης στις οποίες έχει την άνεση να απευθύνεται άμεσα και η όλη προσπάθεια καταγραφής να οδηγήσει στην κάλυψη των κενών στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Τηλεφωνική γραμμή 2265023222 

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο, 9.00 – 16.00.
(Χρέωση αστικής κλήσης)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστολόγιο του Δικτύου «Ακεσώ».

(1) Στην Ελληνική μυθολογία η Ακεσώ αναφέρεται ως μια από τις κόρες του Θεού της Υγείας Ασκληπιού. Το όνομα της έχει τη ρίζα του στο αρχαίο ρήμα ακαίομαι, που σημαίνει θεραπεύω.

(2) Κοινωνική Υπηρεσία Γ. Ν Άμφισσας, Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας Ν. Α. Φωκίδας, Βοήθεια στο Σπίτι, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας, ΚΕΔΔΥ, Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής Υγείας Ν. Φωκίδας, Ειδικό σχολείο Άμφισσας, Ιατροκοινωνικό Κέντρο Άμφισσας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Α. Φωκίδας, Ο.Α.Ε.Δ, Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Στάλλειο – Γάτειο Γηροκομείο, Γραμματικοπούλειο – Μπάλειο – Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας, Εστία Άγιος Νικόλαος, Πρόγραμμα Αποασυλοποίησης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Φωκίδας, σύλλογοι κ.ά.  

……………………………….

Σώμα Εθελοντών για την Υγεία Φωκίδας

«…όταν η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με την συλλογική ευημερία»

Τα τελευταία χρόνια στο Νομό Φωκίδας έχουν γίνει προσπάθειες για να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός σε διάφορους τομείς, όπως αυτός της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της αιμοδοσίας. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας τον Ιανουάριο του 2011 πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα Σώμα Εθελοντών για την Υγεία.

Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Δελφών και Δωρίδας, τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους και τις υπηρεσίες της κοινότητας. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την έννοια της εθελοντικής προσφοράς σε σχέση με την υγεία αλλά και η κινητοποίησή τους, ώστε ο καθένας ανάλογα με τις γνώσεις του, τα ενδιαφέροντα του, το χρόνο του και τον τόπο που μένει, να προσφέρει την βοήθεια του στον συνάνθρωπό του που έχει ανάγκη. Απώτερος σκοπός είναι να υπάρχει έστω και ένας εθελοντής σε κάθε κοινότητα του Ν. Φωκίδας.

Η ένταξη των εθελοντών στο πρόγραμμα, γίνεται μέσω της αυθόρμητης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο εθελοντή στο Σώμα Εθελοντών για την Υγεία και διατυπώνεται εγγράφως με συμπλήρωση από τον ίδιο έντυπης «Αίτησης για Εθελοντική προσφορά».
Ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν οι εθελοντές, θα μπορούν να παρέχουν

* Εκπαίδευση ή φροντίδα στους ψυχικά ασθενείς, ως εκπαιδευτές, βοηθοί εκπαιδευτών και φροντιστές.
* Επιστημονική – Διοικητική – Τεχνική υποστήριξη για τις δράσεις που αφορούν σε προγράμματαα) ευαισθητοποίησης – Αγωγής Κοινότητας, β) κοινωνικοποίησης, γ) προστατευμένης εργασίας, δ) υποστήριξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων / οικογενειών, ε) παροχή βοήθειας και υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων, στ) υποστήριξης και ένταξης μεταναστών, ζ) υποστήριξης και ένταξης Ρομά.

Οι εθελοντές είναι δυνατόν να αποδειχθούν χρήσιμοι συνεργάτες στο έργο ενός φορέα υγείας. Η πλαισίωση μιας τέτοιας εθελοντικής προσφοράς πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένη φιλοσοφία και αρχές και να λειτουργεί με βάση μια κατάλληλη μεθοδολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τρόπους αξιολόγησης. Ένας από τους στόχους της εθελοντικής δράσης είναι η προώθηση ανάπτυξης ενός κοινωνικού δικτύου υποστήριξης στην κοινότητα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άρση της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο πλούτος της προσωπικής εμπειρίας που οι εθελοντές αποκτούν όταν λειτουργούν σε οργανωμένα πλαίσια, είναι συχνά αδιαμφισβήτητης σημασίας. Οι εθελοντές λειτουργούν σαν «τρίτο μάτι», έχοντας μια στάση αντικειμενική, καθώς και ανιδιοτελούς προσφοράς στα επαγγελματικά οργανωμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σώμα Εθελοντών για την Υγεία ή και να ενημερωθούν περαιτέρω για την εθελοντική προσφορά μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2265022924, 6942523696, 6944833471

Πρόσωπα αναφοράς: Καλλία Ιωάννα, Μπαλωμένου Μαρία, Σορώκου Τούλα, Σταυρίδη Δήμητρα, Χατζοπούλου Ελένη